ห้องครัว


มีห้องครัวขนาดใหญ่ อยู่ในตัวบ้านพัก  พร้อมอุปกรณ์ครบ