ห้องนอน


ห้องนอน  มี  3  ห้องนอนแอร์  ห้องโถงใหญ่ติดแอร์  พร้อมที่นอนเสริม

รองรับได้  15 - 20  ท่าน  เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่

หรือหมู่คณะ  ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว  สังสรรค์ในหมู่คณะ