บ้านลมโชย

ชื่อบ้านพัก      :     บ้านลมโชย

จำนวนห้องพัก   :     4  ห้องนอนแอร์   ทีวี   ตู้เย็น

จำนวนผู้พัก      :     15  ท่าน  เกินคิดเพิ่มท่านละ  300  บาท

ลักษณะบ้านพัก  :    เป็นบ้าน  2  ชั้น  ขนาดกลาง

                         เหมาะสำหรับจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะ  และครอบครัวขนาดกลาง

                         มีบริเวณส่วนหน้า  เป็นโถงขนาดใหญ่ สำหรับจัดเลี้ยง

ราคาบ้านพัก     :   เสาร์-อาทิตย์  ราคา   6,500 / คืน  พร้อมอาหารเช้า

                         หรือ              ราคา   5,500 / คืน  ไม่รวมอาหารเช้า