กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมต่าง ๆ    

ล่องแก่ง แพยาง :  พจญภัยเหนือสายน้ำ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล

ขับ ATV  :   ขับรถ ATV  ลุยน้ำ  ปั่นโคลน  ชมสวนผลไม้  ให้อาหารกวาง

Paint Ball ,  BB-Gun

ล่องเรือชมเขื่อนขุนด่าน น้ำตกเหวสุวัต

ปลูกป่า  :  ยิงพรรณไม้ เพื่ิอปลูกป่า บนสันเขื่อนฯ

ปล่อยปลา  :  บนสันเขื่อนฯ