แพ็คเก็จสุดมัน 2 วัน 1 คืน

 
แพ็คเก็จสุดมัน 2 วัน 1 คืน
ที่พัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ กิจกรรม ล่องแก่ง ขับรถ ATV

โปรแกรมท่องเที่ยว  2 วัน  1  คืน    (  30 ท่านขึ้นไป )  ค่าบริการท่านละ  1,500  บาท

วันแรก

12:00 น.  เดินทางสู่ที่พัก เรือนพักริมน้ำ จ.นครนายก  เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย (ที่พักทางรีสอร์ทจัดให้)

12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   (  ชุดส้มตำ - ไก่ย่าง ) 

14:00 น.  ล่องแก่งแพยาง  ผจญภัยเหนือสายน้ำ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล  ระยะทาง  8  กม.

                                                                               18:00 น.  รับประทานอาหารเย็น ประกอบด้วย   ( เลือกจากเมนู )  พร้อม ดนตรีคาราโอเกะ และ ซอพดริ๊ง

                                                                                                                                   (  หกโมงเย็น  ถึง  ห้าทุ่ม )

                                                                               23:00 น.  พักผ่อน นอนหลับฝันดี ฟังเสียงน้ำไหล  ริมแม่น้ำนครนายก

                                                                                                             วันที่สอง

                                                                              07:00 น.  รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มทรงเครื่อง, กาแฟ โอวัลติน,  ปาท่องโก๋

                                                                              09:30 น.  ขับรถ  ATV  ( 1 คัน  2  ท่าน ) ลุยน้ำ  ปั่นโคลน  ชมสวนผลไม้  ให้อาหารกวาง

                                                                              12:00 น.  เดินทางกลับ  โดยสวัสดิภาพ

                                                                                                            หมายเหตุ

                                                                                                                     ราคานี้ รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ กิจกรรมตามรายการ, ค่าพาหนะระหว่างทำกิจกรรม

                                                                                                                     ราคานี้ไม่รวม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, สุรา

                                                                                                                     กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                     ราคานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทที่พัก จำนวนคน อาหาร และ กิจกรรม

                                                                                                                     ราคานี้ ไม่รวมค่าพาหนะ ถึง ที่พัก

                                                                                                           การเตรียมตัวสำหรับทำกิจกรรม    ชุดแต่งกายที่เหมาะสม แต่ละกิจกรรม    เตรียมรองเท้าแตะรัดส้น หรือ รองเท้าหุ้มส้น

                                                                                                                    เครื่องใช้ส่วนตัว และ ยาประจำตัว ( ถ้ามี )       ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวไประหว่างทำกิจกรรม

                                                                                                                    เตรียมตัว - เตรียมใจ แล้วมาลุยกัน