โอนเงินมัดจำ


    กรุณาโอนเงินมัดจำค่าที่พัก  30 %  

ธนาคาร  กสิกรไทย  สาขานครนายก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  264-2-45927-1  ชื่อบัญชี  คุณวินัย  ไทยเจริญ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขานครนายก บัญชี ออมทรัพย์  เลขที่  659-2-36228-1  ชื่อบัญชี คุณวินัย  ไทยเจริญ

ธนาคาร  กรุงเทพ  สาขานครนายก  บัญชี ออมทรัพย์  เลขที่  959-7-03389-4  ชื่อบัญชี  คุณวินัย  ไทยเจริญติดต่อคุณวินัย (นิด)  โทร. 088-5270099,  085-9955080

ID Line :  nayok12